Privacy Policy

Hombourgeois BVBA en Molen van Medael, gevestigd en kantoorhoudende te Hombourg (BE) (4852) aan de Rue de Rémersdael 98, hierna te noemen “Hombourgeois” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Hombourgeois verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Hombourgeois u over de manier waarop Hombourgeois uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Hombourgeois worden aangeboden op www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu.

Artikel 1 - uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Doel Hombourgeois verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Hombourgeois gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Hombourgeois.

Nieuwsbrieven
Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, aanbiedingen, ons aanbod en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst met abonnees wanneer u onze gast bent of bent geweest, of met uw expliciete toestemming.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan direct verwijderd uit de lijst met abonnees.

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Hombourgeois deze gegevens net zoals die van andere klanten van Hombourgeois.

Artikel 2 - doorgifte aan derden

Hombourgeois geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. a) De doorgifte geschiedt aan een door Hombourgeois voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hombourgeois een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. b) Hombourgeois op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 - beveiliging van gegevens

Hombourgeois maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Hombourgeois ontvangt. 

Artikel 4 - beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website. 

Artikel 5 - cookies

Het is mogelijk dat Hombourgeois tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen. 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden. De website gebruikt Google Analytics-cookies conform de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld. Er is dan ook een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen ons (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als verwerker van persoonsgegevens).De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, zo wordt uw ip-adres nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google Adwords

Aanvullend op de Google Analytics cookies, bevat deze website ook cookies voor Google Adwords. Deze cookies worden verzameld om een profiel van u samen te stellen, zodat wij u op een later moment een passende advertentie kunnen tonen. Voor meer informatie over hoe Google jouw persoonlijke data kan gebruiken, verwijzen we je graag naar hun privacyvoorwaarden

Social media

Op onze website bieden wij linken naar verschillende sociale platformen aan, opdat u verbinding kan maken met uw eigen social media account. Deze linken zijn gemarkeerd met een logo en/of tekstlink. Bij gebruikmaking van de link maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende social media platform.

Indien u gedurende uw bezoek aan onze website met uw account aangemeld bent bij een van deze social media platformen en onze webcontent wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan uw social media account.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platformen met de (persoons)gegevens doen die zij via eventuele cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. Wij hebben hier geen invloed op.

Artikel 6 - aansprakelijkheid hombourgeois

Hombourgeois heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hombourgeois verwerkt ten behoeve van www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu. Hombourgeois accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

Artikel 7 - bewaartermijn

Hombourgeois bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.hombourgeois.eu en/of www.molenvanmedael.eu, tenzij Hombourgeois op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Artikel 8 - wijziging privacy verklaring

Hombourgeois behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hombourgeois.eu en www.molenvanmedael.eu gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze webpagina’s in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 09-10-2018.  Indien u de reservering definitief wenst te maken, vragen wij u om uw  volledige naam en contactgegevens toe te sturen. Indien van toepassing vragen wij u ook de leeftijden van de kinderen door te geven. Bij het maken van een reservering geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.